• 100% Norsk nettbutikk

Hvorfor er pH viktig?

Hvordan kan jeg heve eller senke pH?

Mange gartnere har problemer med pH i jordsmonnet. En høy pH kan låse ute nødvendige næringsstoffer og etterligne andre problemer som Fe og Mg mangler. Den største feilen nye dyrkere gjør er å prøve og justere problemer for raskt. Det første trinnet i å avgjøre om den er for høy. Det virkelige problemet, er å få tak i en god tester.

Surhet eller alkalitet i jorda er målt i pH (potensielle hydrogen-ioner). I utgangspunktet er det et mål for mengden av kalk (kalsium) som finnes i jord, og den type jord som du har. Jord med en enheter lavere enn 7,0 er en sur jord, og med enheter høyere enn 7,0 er ansett å være alkalisk. En enhet på 7,0 er nøytralt.

Når du har fått avklart enheter i jordsmonnet med en god tester kan du gå i gang og gjøre justeringer hvis det er nødvendig for å imøtekomme plantene dine ved hjelp av billige materialer som vanligvis er lett tilgjengelige. Juster enheter i jorda sakte over flere dager, og sjekk ofte. Radikale endringer i verdien kan føre til osmotisk sjokk og skade på røttene.

Det er generelt lettere å gjøre jord mer basisk enn det er å gjøre den mer sur. Tilsetting av kalk, benmel, knust marmor, eller skjell sand vil bidra til å heve pH’ n i jorda.

  • I jord: brukes dolomitt kalkstein eller små mengder av hybridisert kalk.
  • I hydroponikk brukes kaliumsilikat.
  • I biophonic / hydro-organics: brukes små mengder natriumbikarbonat eller kalk.

Hvis du må ha jorda mer sur så kan du bruke sagflis, kompostert løv, flis eller torvmose for å nevne noen i den vegetative fasen og beinmel er ett godt alternativ under blomstring.

  • I hydroponikk brukes salpetersyre i den vegetative fasen og fosforsyre under blomstring.

Dolomitt kalk har vært en nyttig pH stabilisator i mange år, siden den har en nøytral pH på 7. En Blander da tørr jord og kalk godt sammen og gir så blandingen en god vanning, la det få sitte litt slik at vannet har mulighet til å trekke godt inn i jorden, gi deretter blandingen en virkelig god omvelting / blanding.
En god måten er å blande dolomitt kalk inn i miksen før planting.

Fin dolomitt kalk vil bidra til stabil pH, men hvis pH’ n likevel blir ustabil, så kan du bruke hybridiserte dolomitt kalk. Ha da litt hydrert kalk i lunkent vann og gi miksen en god omrøring og vann plantene dine med løsningen og pH’ n bør falle eller stige tilbake til 7

Kalk av kalkstein har også høyt innhold av to andre sekundære næringsstoffer som ofte blir oversett ved gjødsling; magnesium (Mg) og Kalsium (Ca).