• 100% Norsk nettbutikk

Salgsbetingelser bedriftskunder (B2B)

MEKKERS (Mat & Hage) sine salgsbetingelser bedriftskunder er beskrevet her.

For å bli bedriftskunde:
– må du/dere ha et organisasjonsnummer.
– kan du/dere bli kredittvurdert for å motta faktura.

Estimert leveringstid:
Vi streber alltid etter å gi raskest og best levering til alle våre bedriftskunder, og vi har estimert leveringstid på 1-5 arbeidsdager. I spesielle perioder (for eksempel høytider) kan avvik forekomme.
Hvis du ønsker en mer presis beregning av leveringstiden, kan du kontakte vårt kundesenter på enten post@mekkers.no eller på tel. 51 73 26 26.

– Fraktkostnaden vil vise på ordren, men skulle du trenge noe mer hjelp ta kontakt med vårt kundesenter på post@mekkers.no eller tel. 51 73 26 26.

Ekspedisjonsgebyr:
– For ordrer som vi må behandle manuelt i vårt system blir det lagt på 65,- kroner i ekspedisjonsgebyr.
– For deg som bedriftskunde vil det å handle via nettbutikken alltid gi deg oppdaterte priser, du blir oppmerksom på nye varer, tilbud og du ser hele utvalget. Du finner god informasjon om varene og i tillegg minsker det risikoen for at du skal få levert feil varer.

Retur, reklamasjon og tilbaketrekking
Av og til kan noe gå galt, selv hos oss. Vi ønsker at du skal være fornøyd. Dersom et produkt ikke svarer til forventningene dine er det viktig at du sier ifra til oss.

Reklamasjon
Har du mottatt en transport skadet vare, feilplukk/manko, holdbarhetsavvik, feillevert eller feilbestilt vare? Da må du melde ifra innen utløpet av første påfølgende virkedag. Da vi må forholde oss til våre transportørers betingelser så kan vi dessverre ikke godta avvik i forhold til meldefristen. En god og nødvendig rutine for våre kunder er å alltid sjekke mottatte varer ved leveranse. Sjekk for skader og brekkasje umiddelbart, da slipper vi at transportør ikke tar ansvar. Alle norske transportører tar ansvar for og er regulert av lov om vegfraktavtaler. Alle registrerte skader ved mottak skal derfor anmerkes til sjåførene.

Send en e-post til post@mekkers.no med forklaring, dokumentasjon og bilder. Du vil motta bekreftelse om saken på e-post. Vi skal behandle din reklamasjon senest innen to virkedager. Om vi ikke klarer å løse saken innen fristen tar vi kontakt med deg.

Retur
Det er dessverre ikke automatisk returrett på feilbestilte varer. Hvis du oppdager at du har bestilt feil, ta kontakt med kundeservice på telefon eller post@mekkers.no. Alle varereturer skal registreres, og må godkjennes før varen sendes tilbake. Varer som returneres uten godkjennelse blir ikke kreditert.

VIKTIG: Retur av spesialbestillinger bør unngås uansett årsak. Om dette er aktuelt må vår kundeservice kontaktes pr. telefon snarest.

Tilbaketrekking
Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) krever at bedrifter umiddelbart skal iverksette tilbaketrekking av mat og drikke ved mistanke om mulig helsefare. Loven krever også at bedriften skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger. Et viktig tiltak som skal vurderes da, er f.eks. om det er nødvendig å gå ut med informasjon til forbrukere.

Hvis du mistanke om at du har fått levert en vare det er forbundet helsefare med, kontakt MEKKERS umiddelbart og det vil bli gitt informasjon hva som skal gjøres videre.

Generelt vil all håndtering av tilbaketrekking saker blir behandlet av vår kvalitets- og reklamasjonsavdeling etter gjeldende regler og i samarbeid med våre myndigheter.

Selv om vi i MEKKERS alltid ønsker å gjøre våre kunder mest mulig fornøyd vil vi i slike saker kunne påberope oss erstatnings- og ansvarsbegrensning. Vårt erstatningsansvar vil kun begrense seg til varens verdi. Med varens verdi menes det verdien på råvaren som Kunden har kjøpt fra MEKKERS.
Du vil alltid motta et svar fra oss så fort vi har behandlet din henvendelse, med påfølgende oppgjør for reklamasjonen og tilbaketrekkingen.

Mekkers Handel Brands bedriftskunde Salgsbetingelser Kontakt Spørsmål